INTERMATIC STORKÖK AB

InterMatic Storkök AB grundades 1987 av Walter Schenk. Hans vision och idé var att bygga upp en verksamhet för stora såväl som för små kunder där kvalitet och service var nyckelord.
År 2009 övertog Lars Persson och Dan Mellberg företaget med samma vision och strävan efter att ständigt förbättra och förnya produkterna.

InterMatic Storkök AB står för gediget hantverk och god kvalitet. Med era idéer och vår yrkesskicklighet arbetar vi gemensamt fram förslag och lösningar som passar just er verksamhet. Vårt mål är att kunden alltid ska känna sig nöjd med slutprodukten.


Lars Persson

Dan Mellberg

Tony

Manager
Lars Persson
Telefon   +46 (40) 96 66 07
Mail   lars.persson@intermatic.se
Mail   intermatic@intermatic.se
Manager
Dan Mellberg
Telefon   +46 (40) 96 66 07
Mail   dan.mellberg@intermatic.se
Mail   intermatic@intermatic.se
Svetsare
Tony Nilsson
Telefon   +46 (40) 96 66 07
Mail   tony.nilsson@intermatic.se
Mail   intermatic@intermatic.se

PRODUKTIONEN

Moderna produktionsmetoder och avancerad teknik hanteras av kompetent och erfaren personal. Detta innebär full kontroll på hela tillverkningsprocessen med flexibilitet och snabba omställningar som följd. Högt ställda krav ställs också på kvalitet, service, ekonomi och leveranser i avtalad tid.